Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal

Va respectam confidentialitatea si ne angajatm sa protejam datele personale colectate.
Aceasta politica de confidentialitate este in concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679, anume “Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”.

Termeni in intelesul Regulamentului European nr.679/2016:

  • date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice mod, alaturarea, combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele tale cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, a fi afisat pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate, de aceea va rog sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem?

SC Compania de Mentenanta si Distributie Industriala SRL este o societate organizata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Pitesti, Str. Depozitelor, Nr.29D, jud. Arges, inregistrata la ORC sub numarul J3/426/2018 avand CUI (RO) 38919584.
Persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal poate fi contactata la adresa e.mail dpo@cmdi.ro sau prin posta sau curier la adresa Pitesti, Str. Depozitelor, Nr.29D, jud. Arges – cu mentiunea: in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

Ce date colectam despre dumneavoastra?

In general, datele colectate sunt oferite de dumneavoastra, astfel aveti controlul asupra informatiilor pe care le impartasiti cu noi.
Exemple de informatii primite de la dumneavoastra:
Formulare de contact: numar de telefon, adresa e.mail, eventual, in cazul in care incluzi in mesaj: numele tau sau al companiei pe care o reprezinti si adresa.

Colectare date de la copii/minori

Fiind un website cu produse si servicii cu caracter industrial, ne adresam persoanelor ce au indeplinit varsta de 16 ani si nu colectam, cu buna stiinta, date de la persoane sub 16 ani. Daca constatam ca o persoana de sub 16 ani ne-a furnizat date cu carater personal, vom sterge imediat datele.

Scopul procesarii informatiilor tale cu caracter personal? (scopul si temeiul juridic al prelucrarii)

Datele cu caracter personal, furnizate cu consimtamantul tau sunt colectate si utilizate dupa cum urmeaza:

  • Raspunsuri, prin buna comunicare, in urma informatiilor solicitate de dumneavoastra prin formularele de contact.

Date cu caracter personal necesare: numar de telefon, adresa e.mail.

  • Marketing direct

Atunci cand sunt produse disponibile potrivite profilului dumneavoastra, trimitem oferta personalizata prin canale de marketing direct (e.mail, sms).

Cui transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal? (divulgarea catre terti)

In anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terte parti precum operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, furnizori de servicii. Acestia sunt obligati prin contract sa mentina confidentialitatea datelor si sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate. Date cu privire la aceste terte parti pot fi cerute de la SC Compania de Mentenanta si Distributie Industriala SRL oricand.

Exemple de terte parti carora impartasim sau transmitem unele date pentru realizarea functiilor si serviciilor necesare operarii activitatilor magazinului online:
– furnizorul care ne asigura servicii de stocare a datelor, situat in Romania;
– furnizorul de servicii webdesign, situat in Romania;
– furnizorul serviciilor de telefonie mobila care ne ajuta sa tinem legatura cu dumneavoastra, situat in Romania;
– curieri cu care avem contract sau care sunt agreati de utilizator/client;

In ce tari transferam sau stocam datele dumneavoastra cu caracter personal si pentru cat timp?

In prezent, datele tale cu caracter personal sunt stocate si prelucrate pe teritoriul Romaniei.
Cu toate acestea, este posibil ca anumite date ale dumneavoastra cu caracter personal sa fie transferate unor entitati situate in alte tari decat cele mentionate, in urma deciziilor tertilor de stocare a datelor pe alte servere. Aceste entitati pot fi localizate in Uniunea Europeana sau in afara Uniunii, inclusiv in tari carora Comisia Europeana nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal.
Datele dumneavoastra sunt stocate pe o perioada de 5 ani sau pana cand decideti sa va exercitati dreptul de a fi uitat.
In cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

Cum protejam securitatea datelor tale cu caracter personal

Toate informatiile pe care le primim despre dumneavoastra sunt stocate pe servere securizate si sunt implementate masuri tehnice si organizatorice adecvate si necesare pentru a va proteja datele personale.

In ciuda masurilor luate pentru a proteja datele tale cu caracter personal, va atragem atentia ca transmiterea informatiilor prin Internet, in general, sau prin intermendiul altor retele publice, nu este 100% sigura, existand riscul ca datele sa fie vazute si utilizate de catre terte parti neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilitati ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile dumneavoastra

Dreptul de informare si solicitare acces la datele dumneavoastra personale

– sa confirmam daca va prelucram datele cu caracter personal;
– sa va punem la dispozitie o copie a datelor colectate;
– sa va oferim alte informatii despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le detinem, la ce le utilizam, cui le transmitem, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, cat timp le pastram, de unde am obtinut datele tale, in masura in care informatiile nu au fost deja furnizate prin aceasta informare.

Dreptul de a solicita corectarea/rectificarea datelor tale personale

Acest lucru va permite sa aveti orice date incomplete sau inexacte, pe care le detinem despre dumneavoastra, corectate, desi este posibil sa fie necesar sa verificam corectitudinea datelor noi pe care ni le furnizezati.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Datele cu caracter personal pot fi sterse in urmatoarele cazuri:
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; ori
– v-ati retras consimtamantul (in cazul in care prelucrarea datelor se baza pe consimtamant); ori
– dati curs unui drept legal de a va opune; ori
– acestea au fost prelucrate ilegal; ori
– ne revine o obligatie legala in acest sens.

Nu avem obligatia de a ne conforma solicitarii dumneavoastra de stergere a datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru:
– respectarea unei obligatii legale; ori
– constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

Exista si alte circumstante in care nu suntem obligati sa respectam solicitarea ta de stergere a datelor, desi cele doua de motive de mai sus sunt cele mai probabile circumstante in care v-am putea refuza aceasta solicitare.
Vom solicita fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal stergerea acestor date in relatia cu SC Compania de Mentenanta si Distributie Industriala SRL.
De stiut ca acest proces este ireversibil si este indicat sa va salvezati datele utile, anterior stergerii.
SC Compania de Mentenanta si Distributie Industriala SRL va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice stergere a acestora, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor

Ne puteti cere sa restrictionam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai in cazul in care:
– acuratetea lor este contestata (a se vedea dreptul de a solicita corectare), pentru a ne permite sa verificam acuratetea acestora; ori
– prelucrarea este ilegala, dar nu doriti ca datele sa fie sterse; ori
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar aveti nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apara un drept in instanta; ori
– v-ati exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea daca drepturile noastre prevaleaza este in desfasurare.

Putem continua sa folosim datele dumneavoastra cu caracter personal in urma unei solicitari de restrictionare, in cazul in care:
– avem consimtamantul dumneavoastra; ori
– pentru a constata, exercita sau asigura apararea unui drept in instanta; ori
– pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.
SC Compania de Mentenanta si Distributie Industriala SRL va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restrictionare a prelucrarii, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru.

Dreptul de a te opune

Va puteti opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra personale in cazul in care va bazati pe un interes legitim (sau pe al unui tert) si exista ceva despre situatia dumneavoastra particulara care va face sa doriti sa obiectati asupra prelucrarii pe acest motiv. De asemenea, aveti dreptul sa obiectati in cazul in care va prelucram datele dumneavoastra personale in scopuri de marketing direct, fara a invoca vreun motiv, caz in care vom inceta in cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.

Dreptul despre procesul de luare de decizii automate, inclusiv crearea de profiluri

Puteti cere sa nu faceti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dar numai atunci cand decizia respectiva:
– produce efecte juridice cu privire la dumneavoastra; ori
– va afecteaza in alt mod similar si intr-o masura semnificativa.
Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia la care s-a ajuns in urma luarii automate a deciziilor:
– ne este necesara pentru a incheia sau a derula un contract cu dumneavoastra;
– este autorizata prin lege si exista garantii adecvate pentru drepturile si libertatile dumneavoastra; sau se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra explicit.

Dreptul la transferul datelor / portabilitate

Ne puteti cere sa va furnizam datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, sau puteti solicita ca acesta sa fie „portat” direct de la sau catre un alt operator de date. Aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la SC Compania de Mentenanta si Distributie Industriala SRL la alt operator atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment,

fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de SC Compania de Mentenanta si Distributie Industriala SRL, pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a face plangere

Aveti dreptul sa depuneti plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, e.mail:anspdcp@dataprotection.ro.

Fara a va afecta dreptul de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, va rog sa ne contactati pentru orice situatie ce tine de datele dvs. personale, si va promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.

Detalii de contact

Reamintim ca persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal poate fi contactata prin:
– e.mail: dpo@cmdi.ro;
– posta sau curier la adresa Pitesti, Str. Depozitelor, Nr.29D, jud. Arges – cu mentiunea: in atentia Responsabilului cu protectia datelor.